SLAM w blokowisku: MIASTO

SLAM w Blokowisku nadciąga!


Poetki i Poeci ostrzcie wiersze!


Kochana Publiczności – przybywaj!


 


Będą wiersze, wrzaski i szepty! w wykonaniu poetów performerów i nie tylko!


 


SLAM


Slam to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów (a ostatnio nawet stand-uperów) oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc. Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.


 


SLAM w BLOKOWISKU 


Uwaga! W rundzie pierwszej poprosimy Was o wykonanie tekstów zainspirowanych tematem „MIASTO”.  W jaki sposób miasto zaistnieje w Waszych wierszach zależy tylko i wyłącznie od Was. Liczy się pomysł i sprawność literacka!


W kolejnych rundach tematyka będzie już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić naszej trójmiejskiej publiczności! 


 


NAGRODY


Zwycięzca otrzyma 500 zł, 


3 półfinalistów po 150 zł.


Zgłoszenia slamerów przyjmujemy mailowo: katarzyna@plama.art.pl 


 


PUBLICZNOŚĆ


Jesteście niezbędni. Przybywajcie tłumnie i słuchajcie uważnie! 


To Wy wybierzecie zwycięzcę!


 


MUZYKA


Ja zwykle nie zabraknie muzycznych atrakcji. Szczegóły wkrótce! 


 


WSTĘP WOLNY


 


__________


Regulamin slamu 


SLAM w BLOKOWISKU


23 listopada 2019, 19:00 -22:00


 


1. Organizator: Plama Gdański Archipelag Kultury


2. Udział jest bezpłatny. 


3. Zgłosić można się mailowo: katarzyna@plama.art.pl lub w dniu slamu osobiście, przed startem. 


4. Możliwa jest prezentacja tylko własnych tekstów. 


5. Tekst można przeczytać z kartki. 


6. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut. 


7. Organizator przyzna następujące nagrody:


•1 nagrodę główną dla zwycięzcy - nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 


•3 nagrody dla półfinalistów – nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł.


8. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. 


9. O pojedynkach zadecyduje losowanie. 


10. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy. 


11. W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o „miasto”. 


12. Liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób. 


13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie. 


14. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka. 


15. Ze względu na ograniczony czas trwania wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów w dogodnym dla siebie momencie. 


16. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 


17. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych. 


18. Uczestnik slamu poetyckiego zgadza się na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora. 


19. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez organizatorów wykonaniem na następujących polach eksploatacji: 


a publiczne wykonanie


b transmisja


c utrwalenia techniką audiowizualną dla celów promocyjnych artystów i projektu, zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej


d wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym


e wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez ograniczeń


f wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych


[ 20. RODO - całość informacji o danych osobowych na www.gak.gda.pl :) ]


21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


 


 


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Artystyczne