PL:

Vincent de Rooij i Daan Mathot „OFF” / Holandia, Amsterdam

Przedstawienie wizualne „OFF” jest o dziwacznym artyście, który ma ogromne problemy z utratą przytomności. Garderoba nie robi takiego wrażenia, jak można by się spodziewać. Im aktorowi jest trudniej, tym lepiej publiczność się bawi. Co gorsza, pomieszczenie wydaje się mieć swój własny umysł. „OFF” to zabawne, zadziwiające i urokliwe przedstawienie trwające zaledwie 15 minut.

Przygnębiony aktor odpoczywa w swojej brudnej garderobie. Zmęczony i nie stroniący od butelki czeka, aby pójść na scenę. A może dopiero co zszedł ze sceny? Podejmuje walkę ze złudzeniami, ale czy ją wygra? Jest coraz bardziej niepewny siebie, opuściła go pamięć. Powoli traci kontakt z rzeczywistością.

Przedstawienie zostało przygotowane przez dwóch niezwykłych artystów — Vincenta de Rooij’a i Daana Mathota. Vincent de Rooij to odnoszący sukcesy samouk — reżyser, aktor, twórca i nauczyciel z ponad 30-letnim doświadczeniem. Rozpoczął swoją karierę w teatrze Dogtroep z Amsterdamu. Daan Mathot również zaczynał w Dogtroep, w którym był muzykiem. Następnie przez ponad dziesięć lat pracował z Vincentem de Rooij’em, pokazując krótkie, „nieoszlifowane”, bardzo efektowne przedstawienia na festiwalach na całym świecie („Crash!”, „Fly”, „Look”, „Boat”, „Vioollusion”, „Shure”). W zeszłym roku nasza publiczność miała okazję zobaczyć „Deep” — jego pierwszą solową produkcję.

 

Vincent de Rooij Daan Mathot fot. JeanPhilipse 15

ENG:

Vincent de Rooij and Daan Mathot “OFF” / Holland

The visual show “OFF” is about a peculiar artist with massive blackout issues. It is not as glamorous as you might think on backstage. The tougher it is for the actor the more fun for the audience. To make things worse, the dressing room seems to have a mind of its own. “OFF” is a humorous, surprising and enchanting short 15-minute show.

He is upset when he rests in his filthy dressing room. Worn out and too fond of the bottle he waits to go on stage. Or did he just come off stage? He starts to fight with delusions but will he succeed? His insecurity grows and his memory abandons him. Slowly he loses grip on reality.

The show was produced by two extraordinary artists — Vincent de Rooij and Daan Mathot. Vincent de Rooij is a successful self-taught director, actor, creator and teacher with over 30 years of experience. He started his career with the theater company Dogtroep in Amsterdam. Daan Mathot also began in Dogtroep in which he was a musician. After that, for over ten years he worked with Vincent de Rooij creating short, “rough diamond”, very spectacular productions at festivals all over the world (“Crash!”, “Fly”, “Look”, “Boat”, “Vioollusion”, “Shure”). Last year our audience had an opportunity to see “Deep”, his first solo production.

Vincent de Rooij i Daan Mathot „OFF” / Holandia


12.07.2019 / 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00/ 60 min / Plac Wałowy – A1
13.07.2019 / 16.00, 16.35, 17.15, 17.50, 20.00 /  Park Św. Barbary – B1
14.07.2019 / 15:00, 15:40, 16:15, 16:55, 19:00, 19:30, 20:00 /  Park Św. Barbary – B1


Bilety: 5 zł