PL:

Teatr Plama GAK „To tu, to tam” / Polska, Gdańsk / PREMIERA

Gdzieś w przestrzeni miasta materializuje się tajemnicza kawiarnia, kawiarnia, w której dzieją się dziwne rzeczy. Przybywający tam goście podlegają swoistym przemianom. Tajemniczym miejscem zarządza demoniczna para kelnerów. Nie są to jednak złe duchy. Ich rolą jest raczej naprawianie lub uświadamianie ludzkich wad. Czasami demoniczna para musi ukarać zadufanych w sobie ludzi, innym razem dodać odwagi lub otuchy tym, którym wydaje się, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, a niekiedy trzeba spotkać ze sobą tych właściwych… lub pomóc w ich spotkaniu.

Spektakl to impresja ruchowa, przygotowana z pracownikami LPP. Formą wypowiedzi jest ruch, improwizacja oraz animacja formy nieożywionej.

Muzyka na żywo w wykonaniu Pawła Zagańczyka i wielofunkcyjna scenografia przygotowana przez Aleksandrę Kowalczyk, dopełniają całości wydarzenia i są równorzędną formą przekazu scenicznego.

Opiekę reżyserską nad inscenizacją objął Marek Brand.

ENG:

Teatr Plama GAK „To tu, to tam” / Poland, Gdańsk / PREMIERE

A mysterious cafe materialises somewhere in the area of the town. It is the cafe where strange things happen. The people who come undergo certain transformations. The mysterious place is managed by a demonic couple who wait the tables there. They are not evil spirits though. Their role is more about repairing or realising human flaws. Sometimes the demonic couple have to punish the overconfident, sometimes give people courage or cheer them up if they think they are in a hopeless situation, sometimes it is necessary to make them meet the right people or help to meet them.

The show is a movement impression prepared with LPP employees. The statement of the show is expressed by means of movement, improvisation and the animation of an inanimate form. Live music performed by Paweł Zagańczyk and multi-purpose stage design developed by Aleksandra Kowalczyk complete the event and are an equivalent form of the stage message. The stage production was directed by Marek Brand.

Teatr Plama GAK „To tu, to tam” / PREMIERA

12.07.2019 | 16.00 

ul. Łąkowa 39/44, przed siedzibą LPP

30 min