PL:

Teatr AKT „Poza czasem” / Polska, Warszawa

Prezentowany w piątek spektakl Teatru Akt zatytułowany „Poza czasem” to metafora podróży w czasie i przestrzeni, która prowadzi w głąb własnej wyobraźni. Podejmujemy ją nieświadomie każdego dnia, poszukując wartości i dociekając sensu istnienia. Podróżując doświadczamy, poznajemy, pokonujemy słabości, a potem nigdy nie pozostajemy już tacy sami. Zderzają się tu nowe doświadczenia z refleksją nad przemijaniem. Wędrówka poza czasem pozwala spełnić swe marzenia, stać się na chwilę kimś innym. To moment, w którym możemy się zatrzymać i dostrzec drugiego człowieka obok nas. Istotą podróży jest droga, a nie dotarcie do celu.

Fantazyjna opowieść utrzymana jest w malowniczej stylistyce steampunk, łączącej styl retro z fantastyką naukową.

Wykorzystane w spektaklu teatr ruchu, pantomima, taniec i elementy nowego cyrku w połączeniu z muzyką graną na żywo (vocal performance), składają się na ekspresyjne widowisko, prezentujące wszystkie walory twórczości Teatru Akt. Teatru, który wyrósł z tradycji „polskiej szkoły pantomimy”, ale szybko zaczął wypracowywać własny, niepowtarzalny język teatralny.

Trudno o jednoznaczne zakwalifikowanie Teatru Akt do którejkolwiek kategorii teatralnej. Bazą wciąż pozostaje dla nich sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Absurdalny humor jest niemal ich znakiem rozpoznawczym. Wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe, stały się nieodłączną częścią ich występów i spektakli.

 

Teatr Akt Poza Czasem3

ENG: 

Teatr AKT Poza czasem / Poland, Warsaw

The show “Poza czasem” is a metaphor of journey in time and space which leads to the depths of your imagination. Every day we unconsciously embark on this journey, searching for values and the meaning of existence. Travelling, we experience, discover ourselves, fight our weaknesses and then we never stay the same. New experiences clash with the reflection on transience. Wandering beyond time allows to fulfil one’s dreams, become someone else for a while. It is the moment when we can stop and notice another person beside us. The essence of a travel is the very route, not reaching the destination.

The imaginative story has picturesque steampunk styling combining retro style with science fiction. Theatre of movement, pantomime, dance and the elements of new circus in combination with live music (vocal performance) form an expressive spectacle presenting all creative aspects of Teatr Akt. The theatre evolved from the tradition of Polish pantomime school, but quickly began to develop its own theatrical language.

It is difficult to unambiguously assign Akt to any particular theatrical category. The basis of the theatre is still the art of pantomime, gesture, visual image completed with the elements of circus and dance. Absurd humour is almost the hallmark of its shows. Interactive and happening activities which belong to street theatre poetics also became an inherent part of their shows.

Teatr AKT „Poza czasem” / Polska, Warszawa

12.07.2019 | 22.15 
boisko, ul. Jałmużnicza - A6
60 min