PL:

Mr Pejo’s Wandering Dolls Bestiary/ Rosja 

Korzenie Mr Pejo’s Wandering Dolls sięgają do najpiękniejszych tradycji europejskiego karnawału. Jest to teatr masek, groteski i braggadocio. Założony w 1993 roku w Sankt Petersburgu, szuka inspiracji w tańcu barokowym, historycznych sztukach walki, średniowiecznych miniaturach i praktycznie we wszystkim co magiczne, żywiołowe i oryginalne. W trakcie przedstawień interaktywnych każdy ma szansę stać się królem, rycerzem, potworem albo po prostu zainteresowanym widzem.

Rosyjscy artyści oczarowują widzów tajemniczymi opowieściami oraz przepięknymi kostiumami i maskami, które powstają w studiach teatru Pejo. Wartość artystyczna tych kostiumów i masek została niezwykle wysoko oceniona na wystawach w Galerii Narodowej, w Centralnej Sali Wystawowej Manege w Sankt Petersburgu oraz podczas wielu innych wydarzeń. Teatr słynie z doskonałego aktorstwa połączonego z oryginalną i niepowtarzalną estetyką. Dzięki wyjątkowemu poczuciu humoru artyści Mr Pejo zyskali przydomek „bufonów prezydenta”. Teatr występował dla Tony’ego Blaira, George’a Busha, księżnej Hrabstwa Kent oraz premiera Japonii. W ciągu 23 lat swojej działalności artyści występowali na ponad 200 międzynarodowych festiwalach w Europie i Azji, m.in. w Rosji, na Litwie, we Francji, Hiszpanii, Słowenii, we Włoszech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Spektakl „Bestiary” („Bestiariusz”) to nowy eksperyment. Misterium zawiera odwołania do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości karnawałowych tradycji z całego świata. Widowisko zapewnia widzom wyjątkowe doświadczenie interaktywnego zanurzenia. Przebiegłe postacie kontrolują „świąteczną maszynę”, która przetrawia codzienność, zmieniając ją w karnawałowe misterium. To fantastyczne karnawałowe przedstawienie pokazuje tradycje różnych narodów i kultur — od średniowiecznej Europy po Nową Gwineę.

 

Mr Pejos Wandering Dolls

ENG:

Mr Pejo’s Wandering Dolls Bestiary/ Russia / A POLISH PREMIERE

Mr Pejo’s Wandering Dolls is the company whose roots go back to the best traditions of the European carnival. It is the theatre of masks, grotesque and braggadocio. Established in 1993 in St. Petersburg, the company searches for inspiration in baroque dance, historical fighting techniques, medieval miniatures and practically everything that is magical, exuberant and original. During their interactive performances everyone has a chance to become a king, a knight, a monster or simply an interested member of the audience.

The Russian artists enchant us with mysterious stories, as well as gorgeous costumes and masks created in the studios of Pejo’s theatre. The artistic value of these costumes and masks was extremely highly assessed at the exhibitions in the National Gallery, Manege Central Exhibition Hall in St. Petersburg and at many other events. The company are famous for their perfect acting technique combined with original and unique aesthetics. Thanks to their exceptional sense of humour Mr Pejo’s artists earned the nickname “the president’s big-heads”. The theatre performed for Tony Blair, George Bush, the Princess of Kent and the Prime Minister of Japan. Throughout the 23 years of existence Pejo’s theatre performed at over 200 international festivals in Europe and Asia, including Russia, Lithuania, France, Spain, Slovenia, Italy and the United Arab Emirates.

The production “Bestiary” is a new experiment.  The carnival mystery refers to the past, present and future of carnival traditions from all over the world and offers a unique experience  of  interactive immersion. Trickster characters control the festive machine which digests everyday life turning it into a carnival mystery. This fantastic carnival show covers traditions of different nations and cultures — from medieval Europe to New Guinea.

Mr Pejo’s Wandering Dolls "Bestiary" / Rosja

12.07.2019 | 21.00
plac przy Bastionie Św. Gertrudy – A2
45 min