PL:

Spektakl powarsztatowy „Moje Miejsce, Nasze Miejsce”/ Polska, Gdańsk 

PREMIERA

„Moje Miejsce, Nasze Miejsce” to poetycki spektakl – performans poruszający ważne dla wielu z nas pytanie, gdzie i jakie jest nasze miejsce, jako jednostki, w społeczeństwie i w świecie? Jak je znaleźć, zdefiniować? Czego potrzebujemy, żeby żyć, czuć się jak u siebie, być szczęśliwymi?

Przedstawienie powstało podczas warsztatów integracyjnych realizowanych przez Gdański Archipelag Kultury. Jest oryginalnym połączeniem kilku teatralnych środków wyrazu: teatru formy, teatru klaunowego, happeningu i teatru reportażu. Temat wiodący, interpretowany i ogrywany na różne sposoby pozwolił stworzyć poetycki spektakl, który porusza ważne kwestie z dystansem i dozą humoru. Szczególnym walorem spektaklu jest klaunada, rzadko wykorzystywana na polskiej scenie teatralnej.

Klaun jest poetą i komediantem, dzięki czemu może sobie na wiele pozwolić. Jest mistrzem przełamywania tabu, podważania ideologii, zasad etycznych i moralnych, szeroko pojętej uprzejmości, w ten sposób pozwala lepiej zrozumieć nasze pragnienia, ograniczenia i role społeczne.

Spektakl powstał pod okiem Valerian’a Collot (Francja), który jako aktor i reżyser realizował swoje autorskie projekty, współpracując z Teatrem Art Mixte (Murviel les Montpellier) i Stowarzyszeniem L'Effet Divers (Montpellier).

ENG:

A show after workshops „Moje miejsce, nasze miejsce” / Poland, Gdańsk

PREMIERE

Moje miejsce, nasze miejsce (My Place, Our Place) is a poetic show-performance asking a question which is important for many of us: “Where and what is our place as individuals in society and in the world?” How can we find and define it? What do we need to live, make ourselves at home, be happy?

The show was developed during integration workshops conducted by Gdański Archipelag Kultury and is an original combination of a few theatrical means of expression: form theatre, clown theatre, happening and theatre of reportage. The leading theme, interpreted and enacted in various ways, enabled to create a show covering important issues, but in a poetic form, with detachment and a touch of humour. Special value of the show is a clownery, rarely used on Polish shows.

A clown is a poet and bighead so he can take liberties. He is the master of breaking taboos, questioning ideologies, ethical and moral rules, generally comprehended courtesy. The clown allows us to better understand our desires, limitations and social roles.

The show has been produced by Valerian Collot (France) who has conducted his own projects as an actor and director cooperating with the company Art Mixte (Murviel les Montpellier) and the association L'Effet Divers (Montpellier).

Spektakl powarsztatowy „Moje Miejsce, Nasze Miejsc"

13.07.2019 | 18.00 
Park Św. Barbary – B1
40 min