PL:

InZhest „Trash Poem” / Białoruś

Spektakl “Trash Poem” to ironiczna fantasmagoria, sen o śmieciach rodzących potwory. Wszystko w formie parady, czy wręcz baletu odpadków, przeradzającego się w brutalne cyrkowe show.

Widowisko zaprezentuje festiwalowej publiczności InZhest, jedyny niezależny, białoruski teatr eksperymentalny, który tworzy nieprzerwanie i z sukcesami już 35 lat. Artyści Tearu InZest wykorzystują szeroką paletę symboli, metafor i podtekstów, po to, by bez słów, za pomocą pantomimy oraz teatru ruchu, tworzyć oryginalne, reżyserskie i scenograficzne projekty.

 

InZest Trash Poem

ENG:

InZhest „Trash Poem" / Belarus

The show “Trash Poem” is an ironic phantasmagoria, a dream about trash giving birth to monsters. Everything is presented in the form of a parade or the ballet of trash even which becomes a brutal circus show.

The production is presented by InZhest, the only Belarusian independent experimental theatre which has been continuously and successfully performing for 35 years. The artists of InZhest use a wide range of symbols, metaphors and implied meanings in order to create original direction and stage design projects, without words, by means of pantomime and physical theatre.

14.07.2019 | 20.30

Targ Węglowy – B8

80 min