Polityka prywatności Gdańskiego Archipelagu Kultury

Gdański Archipelag Kultury w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony www.gak.gda.pl i stron internetowych filii GAK oraz gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Zapewniamy, iż obowiązująca w GAK polityka ochrony danych osobowych spełnia standardy bezpieczeństwa i jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Poniżej załączamy informacje dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury (dalej GAK) z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9.

  2.  Dane osobowe wykorzystywane przez GAK w ramach stron internetowych: adres -email w przypadku zapisania się do newslettera oraz kontaktu z Gdańskim Archipelagiem Kultury.

  3. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl.

  4. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu informowania za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o wydarzeniach i działalności GAK (newsletter), do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane na adresy e-mailowe GAK oraz kontaktu w sprawach związanych z działalnością GAK za pomocą poczty elektronicznej.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia, realizacji lub zawarcia umowy .

  6. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów lub momentu wycofania zgody.

  7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw.

  8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać: podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne umożliwiające realizację umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najskuteczniejsze środki technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że wszelka korespondencja kierowana do Gdańskiego Archipelagu Kultury zawierająca: informacje o treści obraźliwej, wyrażającej pogróżki, szkalującej, wulgarnej, szkodliwej czy niedozwolonej oraz inne informacje naruszające wizerunek i dobro GAK mogą zostać upublicznione i zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

Newsletter

Korzystanie z usługi newslettera jest bezpłatne i jest świadczone bezterminowo tj. do momentu wycofania zgody oraz dobrowolne. Zamówienia subskrypcji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej GAK-u lub jego filii poprzez wprowadzenie adresu e-mail. Zgłoszony adres zostanie zweryfikowany przez wysłanie na wskazany adres linku umożliwiającego aktywację subskrypcji. Subskrybent w każdym momencie może złożyć oświadczenie z rezygnacji z subskrypcji w taki sam sposób jak jej zamówienie. Wiadomości wysyłane w ramach subskrypcji zawierają odnośnie ewentualnej rezygnacji z tej usługi. Adres e-mail jest wówczas usuwany z bazy danych adresów e-mail.

Pliki cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach stron internetowych Gdańskiego Archipelagu Kultury stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny www.gak.gda.pl oraz stron filii GAK bez zmian ustawień w przeglądarce oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.

Gdański Archipelag Kultury korzysta w celach analitycznych i statystycznych z usług serwisu Google Analytics i Gemius Polska. Usługa ta pozwala przechowywać na komputerze użytkownika pliki cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji potrzebnych do przeanalizowania ruchu na stronach GAK.

Rezygnacja z gromadzenia plików cookie

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienie. Niedokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej jest przez nas traktowane jako zgoda na gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz dostęp do informacji przechowywanych w tych plikach przez GAK.