XXIII Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

REGULAMIN AKREDYTACJI

11-14. 07. 2019 r.

 1. Akredytacja prasowa „Media” przysługuje dziennikarzom i fotoreporterom zajmującym się tematyką kulturalną i teatrem, którzy zamierzają opublikować tekst lub przygotować materiał radiowy lub telewizyjny o XXIII Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.
 2. Akredytacja umożliwia wstęp na płatne i bezpłatne spektakle odbywające się w ramach XXIII Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, wstęp do biura festiwalowego w celu przeprowadzenia wywiadu oraz przeprowadzenie wywiadów z Organizatorami, a także z twórcami, artystami Festiwalu, o ile wyrażą na to zgodę.
 3. Akredytacja nie uprawnia do wchodzenia na teren garderób oraz zaplecza technicznego.
 4. Osoby objęte akredytacja „Media” proszone są o niezakłócanie spektakli oraz odbioru spektakli przez widzów.
 5. Decyzję o przyznaniu akredytacji podejmuje Organizator.
 6. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 7. Nie ma możliwości przeniesienia przyznanej akredytacji na inną osobę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji oraz zmian zasad.
 9.  Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc na wybrane spektakle.
 10. Akredytacje odebrać będzie można w Centrum Festiwalowym  w dniach 11-14.07.2019r.
 11. Wejście na płatne spektakle możliwe jest wyłącznie za okazaniem identyfikatora „Media”.